- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Счетоводно отчитане на междуфирмените заеми

В практиката все по-често ставаме свидетели на сделки по отпускане на парични заеми, при които кредиторът не е нито банка, нито финансова институция, а е друго предприятие от нефинансовия сектор.