Принтиране

Счетоводно отчитане на междуфирмените заеми

Автор: Христо Досев,
В практиката все по-често ставаме свидетели на сделки по отпускане на парични заеми, при които кредиторът не е нито банка, нито финансова институция, а е друго предприятие от нефинансовия сектор.