Принтиране

Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти

Автор: Христо Досев,
Притежаването на земя и сграда от отчитащото се предприятие не винаги следва да бъде представяно в годишния финансов отчет (ГФО) като дълготраен материален актив (ДМА).