- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Счетоводно отчитане на хотелиерската и ресторантьорската дейност

Хотелиерството и ресторантьорството са два от основните сектори в туризма. Характерен за тях е фактът, че се извършват в места, които са категоризирани като туристически обекти по реда на Закона за туризма.