Принтиране

Счетоводно отчитане на хотелиерската и ресторантьорската дейност

Автор: Христо Досев,
Хотелиерството и ресторантьорството са два от основните сектори в туризма. Характерен за тях е фактът, че се извършват в места, които са категоризирани като туристически обекти по реда на Закона за туризма.