Принтиране

Счетоводно отчитане на бизнес комбинация между предприятия под общ контрол

Автор: Бойка Брезоева,
В практиката често се срещат случаи на извършване на сделки по бизнес комбинация между предприятия, които са под контрола на една и съща страна („предприятия под общ контрол“) както преди сделката, така и след нея.