Принтиране

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на авансовите плащания

Автор: Христо Досев,
Авансовото плащане представлява предварително плащане за бъдеща доставка на стока (материален запас или дълготраен актив), или за бъдещото извършване на услуга.