Принтиране

Счетоводно и данъчно третиране в хипотеза на авансово разпределение на дивиденти

Автор: Бойко Костов,
Правна рамка на въпроса съгласно нормите на Търговския закон