Принтиране

Счетоводно и данъчно третиране на продажба с обратен оперативен лизинг

Автор: Бойка Брезоева
С МСФО 16 Лизинг, който влезе в сила от 01.01.2019 г., бе променено цялостно счетоводното отчитане на лизинговите договори при лизингополучателите, прилагащи МСС, с въвеждането на модела на актива с право на ползване, без да се разграничава лизингът за целите на финансовите отчети на „оперативен“ и „финансов“.