- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Счетоводни и данъчни аспекти на търговията през интернет

Темата, свързана с продажбите на стоки през интернет, не само продължава да бъде актуална, но в условия на ограничения за свободно предвижване в последната година е необходимост, без която трудно бихме се справяли в ежедневието.