Принтиране

Счетоводни аспекти на преобразуванията по реда на Търговския закон

Автор: Христо Досев
Създаването, сдружаването и прекратяването на търговците са процеси, които са част от нашето ежедневие, и които следва да имат своето счетоводно отразяване във финансовите отчети.