Принтиране

Съхраняване на счетоводната информация в предприятието – видове документи, отговорности и срокове

Автор: Христо Досев,
Едно от нормативно регламентираните в чл. 16, ал. 1 от Закона за счетоводството задължения на ръководителя на предприятието е това, свързано със съхраняването на счетоводната информация по реда и в сроковете на раздел III от счетоводния закон (т. 8 от чл. 16, ал. 1).