- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Разпределяне на дивидент и скрито разпределение на печалбата, през призмата на счетоводното и данъчното законодателство

От официалната интернет-страница на Националната агенция за приходите (НАП1) получихме информация, че само за първите два работни дни на октомври 2021 г.