Принтиране

Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от началото на 2020 година

Автор: Христо Досев,
На 06.12.2019 г. в „Държавен вестник”, бр. 96, бе обнародван Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с който се внесоха поредните годишни изменения в данъчните закони.