Принтиране

Преглед на промените в Закона за счетоводството от влизането му в сила до края на 2021 година

Автор: Бойко Костов,
От обнародването на Закона за счетоводството (ЗСч) в Държавен вестник (ДВ), бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., до настоящия момент в него бяха направени редица изменения и допълнения.