Принтиране

Практически указания на Министерството на финансите относно счетоводното отчитане и данъчното третиране на механизма на предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 1 ЗКПО

Автор: Труд и право,
Както вече коментирахме на страниците на списанието1, с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ) - (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.), Народното събрание прие важни изменения и допълнения за 2022 г. по отношение на най-използваната в практиката социална придобивка, а именно - ваучерите за храна.