Принтиране

Подаване на годишните отчети за дейността за 2022 година

Автор: Христо Досев,
Всички данъчно задължени лица (ДЗЛ), които следва да подават годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), са задължени, заедно с нея, да подадат и годишен отчет за дейността (ГОД).