Принтиране

Относно счетоводното отчитане на обезценките и представянето им във финансовите отчети

Автор: Христо Досев
По наблюдение на автора, съставителите на финансови отчети избягват да отчитат и представят обезценките в своите годишни финансови отчети.