Принтиране

Отчитане на гаранционните депозити при договори за наем или лизинг

Автор: Бойка Брезоева,
Договорът за наем (лизинг) може да включва клауза за предоставянето на гаранционен паричен депозит от лизингополучателя (наемателя) на лизингодателя (наемодателя) преди започване на договора.