- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Особености на счетоводното отчитане в хотелиерската и ресторантьорската дейност

Хотелиерството и ресторантьорството са два от основните сектори в туризма.