Принтиране

Особености на счетоводното отчитане в хотелиерската и ресторантьорската дейност

Автор: Христо Досев,
Хотелиерството и ресторантьорството са два от основните сектори в туризма.