- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Особености на счетоводното отчитане при придобиване, ремонт и поддръжка на транспортни средства, в контекста на годишното счетоводно приключване

Предвид факта, че един от най-често използвания транспорт в дейността на предприятията е този, осъществяван с леки и товарни автомобили, в настоящата разработка ще обърнем внимание на счетоводното отчитане именно на използване на автомобилите като транспортно средство.