Принтиране

Особености на счетоводното отчитане на юридическите лица с нестопанска цел

Автор: Христо Досев,
В българското законодателство са предвидени два вида юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) сдружения и фондации.