- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Основни въпроси на годишното счетоводно приключване в земеделските предприятия

Дейността на предприятията, занимаващи се със селско стопанство, притежава специфични особености, което няма как да остане без последствия при счетоводното отчитане на осъществените стопански операции.