Принтиране

Основни въпроси на годишното счетоводно приключване в земеделските предприятия

Автор: Христо Досев,
Дейността на предприятията, занимаващи се със селско стопанство, притежава специфични особености, което няма как да остане без последствия при счетоводното отчитане на осъществените стопански операции.