Принтиране

Концесионен договор относно ползване на актив, собственост на държавата

Автор: Бойка Брезоева
Концесионните договори са договори за публично-частно партньорство, чиято правна уредба е регламентирана в Закона за концесиите.