Принтиране

Какво трябва да съдържа отчетната информация в годишния финансов отчет на бюджетните организации за 2021 година

Автор: Мария Цветанова,
Счетоводното отчитане на начислена и касова основа на стопанските операции в бюджетните организации има своя специфика, която намира израз при: