Принтиране

Изменения на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, задължителни за прилагане у нас от 01.01.2022 г.

Автор: Бойка Брезоева
Изменението на МСС 16 с название „Постъпления преди предвидената употреба” е прието за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) № 2021/1080 от 28.06.2021 г. (Официален вестник, бр. L 234 от 02.07.2021 г.).