Принтиране

Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16 – „Реформа на базовите лихвени проценти – фаза 2“

Автор: Бойка Брезоева,
Промените в МСФО, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2021 г., за разлика от други години, са ограничени - те са само две изменения, публикувани в Официалния вестник (ОВ) на ЕС: