Принтиране

Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети, във връзка с оповестяването на счетоводната политика

Автор: Бойка Брезоева,
Точно преди година, на 02.02.2022 г., Съветът по Международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети, с название „Оповестяване на счетоводната политика“.