Принтиране

Изисквания и срокове за подаване на годишните отчети за дейността за 2020 година

Автор: Христо Досев,
Разпоредбата на чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката задължава всички юридически лица, независимо от вида на извършваната от тях дейност, да представят пред Националния статистически институт (НСИ) годишен отчет за дейността си (ГОД), съдържащ статистически данни и счетоводни документи. В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е предвидено, заедно с годишната данъчна декларация […]