- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Годишно счетоводно приключване – основни процедури и действия

За практикуващите счетоводители финалният акорд на техния труд, вложен през цялата година, се олицетворява в годишния финансов отчет (ГФО), който предприятията изготвят към 31 декември на всяка една календарна година.