Принтиране

Годишно счетоводно приключване – основни процедури и действия

Автор: Христо Досев,
За практикуващите счетоводители финалният акорд на техния труд, вложен през цялата година, се олицетворява в годишния финансов отчет (ГФО), който предприятията изготвят към 31 декември на всяка една календарна година.