Принтиране

Година на три юбилейни дати и годишнини за професията на независимите финансови одитори в България

Автор: Антон Свраков,
Всяка една от тези годишнини има своето място в нашата стопанска история. Исторически погледнато, счетоводната професия се оформя от два източника.