Принтиране

Дружеството по Закона за задълженията и договорите като предприятие от гледна точка на счетоводното и данъчното законодателство

Автор: Христо Досев,
От гледна точка на търговското законодателство, правната регламентация на консорциума е уредена в Търговския закон (ТЗ) и в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).