- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Административни санкции, налагани за неспазване на счетоводното законодателство

Безспорно работата на счетоводителите не е застрахована от пропуски и грешки.