Принтиране

Административни санкции, налагани за неспазване на счетоводното, данъчното и търговското законодателство

Автор: Христо Досев,
Текущото счетоводно отчитане на финансовата 2023 година е процес, по време на който предприятието трябва да съблюдава, от една страна, изискванията на търговското, данъчното и счетоводното законодателство, а от друга страна - да се опитва да открива и коригира свои грешки, така че да минимизира рисковете от налагане на административни санкции.