Принтиране

Горко на такъв народ!

Автор: Джубран Халил Джубран,
Приятели мои, спътници мои,