- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Чашата не променя вкуса на кафето

Лъскавите опаковки на живота не променят стойността му…