Принтиране

Общи индекси на потребителските цени

Автор: Труд и право,
Месеци 2021 г. 2022 г. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I Януари 2021 г. 100,0 Февруари 2021 г. 100,6 100,0 Март 2021 г. 100,7 100,1 100,0 Април 2021 г. 101,4 100,8 100,7 100,0 Май 2021 г. 101,5 100,9 100,8 100,1 100,0 Юни 2021 г. 101,3 100,7 100,6 99,9 […]