Принтиране

Възстановяване на ДДС на чуждестранни физически лица и условия за заверка на документите пред митническите органи

Автор: Цветан Мадански,
Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е многоетапен данък върху продажбите, чиято крайна тежест се поема от крайния потребител.