Принтиране

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2020 година

Автор: Асен Асенов, Александър Раков,
В „Държавен вестник”, бр. 96 от 06.12.2019 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с чийто с § 37 са направени изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).