- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Мерки на търговската политика и митата, с които се облагат стоките с произход от САЩ при внос в България и в другите държави членки на Европейския съюз

През първите десетилетия на ХХ век проблемите, свързани с търговията, подтикват държавите да се впуснат във все по-сложни взаимодействия, като това създава нуждата от платформа, която да улесни и регулира търговските отношения.