Принтиране

Лизензиран складодържател и данъчен склад по ЗАДС. Условия за издаване на лиценз за управление на данъчен склад

Автор: Васил Силяновски
В публикацията се разглежда правната конструкция на лицензирания складодържател по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и управляваният от него данъчен склад, която конструкция е интегрална част от данъчната система за облагане с акциз.