Принтиране

Какви промени настъпиха след BREXIT в митническото оформяне на стоките

Автор: Ирена Ставрева,
Първи декември 2020 г. е датата, която постави началото на нов етап в развитието на отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство, което вече официално е трета държава и правото на ЕС не се прилага в него, което дава отражение върху всички сфери на обществения живот.