Принтиране

Действия на митниците при защита на правата върху интелектуална собственост – нови моменти, в сила от 15 септември 2020 г.

Автор: Цветан Мадански,
В брой L 274/3 на Официалния вестник на ЕС на 21.08.202020 г. е публикуван Регламент за изпълнение (ЕС) № 2020/1209 на Комисията от 13 август 2020 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на […]