Принтиране

Актуални промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година

Автор: Ирена Ставрева,
Разпоредбите в областта на акцизите са в непрекъснат процес на развитие и модернизиране. В продължение на тази тенденция, през 2020 г. с два последователни Правилника за изменение и допълнение, публикувани съответно в бр. 53 от 12.06.2020 г. и в бр. 82 от 18.09.2020 г. на „Държавен вестник“ (ДВ), беше изменен Правилникът за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС). Измененията и допълненията се основават на последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обнародвани в ДВ, бр. 96 от 2019 г., както и на следващите промени, обнародвани в ДВ, бр. 100 от 2019 г. и бр. 18 от 2020 г.