Принтиране

Актуален поглед върху митническия контрол на парични средства в Европейския съюз

Автор: Цветан Мадански,
Пътуванията към днешна дата се осъществяват доста трудно, предвид усложнената обстановка, наложена от пандемията от COVID-19.