Принтиране

За промените в ЗМДТ, извършени в края на 2019 г., и новите образци на данъчни декларации по закона

Автор: Ганета Минкова
В брой 12 на списанието от 2019 г. представихме измененията в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 96 от 06.12.2019 г., които влизат в сила от 01.01.2020 г.