Принтиране

Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени в края на 2022 година

Автор: Ганета Минкова
В чл. 44-51 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е уреден данъкът при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин. Обект на облагане при този вид задължение, е правната сделка, която може да бъде възмездна – продажба или замяна, или безвъзмездна, като към безвъзмездните сделки законодателят е приравнил и придобитото по […]